Hoe een traject eruit ziet, de duur en tarieven

Voor het traject van start gaat is er een telefonisch kennismakingsgesprek van maximaal 15 minuten, om te kijken of er een gezamenlijke klik is. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Mocht deze klik er zijn dan starten we met het traject.

  • Het ingevulde intakeformulier leveren jullie uiterlijk 2 dagen voorafgaande aan het intakegesprek in.
  • Tijdens het verdiepingsgesprek sluit het kind even aan ter kennismaking.

Het traject ziet er als volgt uit:

  • een intake: een gesprek waarin de hulpvraag, wensen en eventuele andere vragen besproken worden aan de hand van het intakeformulier.
  • het verdiepingsgesprek met ouders: dit gesprek vindt bij jullie thuis plaats. Hier worden zowel de thema’s van het kind bekend gemaakt en besproken, als de thema’s die verbonden zijn met diens ouders. Denk aan bijvoorbeeld thema’s zoals, zelfvertrouwen ,vertrouwen en eigenwaarde, maar ook omgaan met emoties of anders zijn of iets loslaten, iets verwerken.
  • 3 sessies met het kind : tijdens een sessie wordt er met verschillende methodes gewerkt aan de thema’s van jullie kind.
  • een tussenevaluatie: een evaluatie over met welke thema’s er aan de slag is gegaan en diens ingezette methodes. Ook wordt er besproken welke wensen er op dat moment zijn.
  • 3- 5 sessies met het kind gelang nodig is: dit is het vervolg van het traject en wordt er met verschillende methodes gewerkt aan de thema’s van jullie kind.
  • eindevaluatie en afscheid van jullie kind: een traject wordt afgerond met een gesprek met ouders en wordt er een klein feestje gevierd met het kind, ter afsluiting.

Een optie kan zijn:

  • gesprekken met derden, zoals school of de BSO;
  • om een telefonisch consult aan te vragen, vanwege het coronavirus. Dit is dan ter overbrugging tussen de sessies bij klachten/quarantaine. Ook zijn er telefonische overdrachten mogelijk.

Duur

Intake 1 -1,5 uur

Verdiepingsgesprek met ouders 1-1,5 uur

Evaluaties met de ouders 1 uur

Gesprekken met derden max. 1 uur

Een sessie met het kind 1 uur

Er wordt eventueel een enkele keer uitgeweken van de tijd naar max. 1,5, mocht het kind dit nodig hebben om bijvoorbeeld “door te pakken”. Het kan ook zijn dat een sessie verkort wordt naar een halve sessie, omdat het kind niet meer aankan. Dan betaal je ook een half consult.

Tarieven inclusief BTW en materialen

(btw-id: NL003752806B25)

Intake € 50,-

Verdiepingsgesprek €50,-

Sessie met het kind € 60,-

Gesprekken met ouders of derden €60,-

Telefonisch gesprek per 30 minuten €20,-

Reiskostenvergoeding €0,21km